โรงแรม ขั้นตอนการขายฝากโรงแรม

ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี พัทยา หัวหิน ระยอง ขอนแก่น เชียงใหม่
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาทาง Line@ หรือ Email
นัดดูทรัพย์ ตรวจเอกสาร และอนุมัติวงเงิน
ทำสัญญา ณ กรมที่ดิน ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

ขายฝากโรงแรม

วงเงิน :: 10 ล้าน – 500 ล้านบาท

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการพิจารณาวงเงิน

ชื่อโรงแรม รูปถ่ายโฉนดด้านหน้า ด้านหลัง
จำนวนห้องพัก และลักษณะห้องพัก
รูปถ่ายปัจจุบันภายนอก และภายในโรงแรม รวมถึงห้องพักแบบต่างๆ
รายละเอียดอื่นๆ เช่น พื้นที่ใช้สอยห้องพัก ราคาห้องพัก เพื่อประกอบการพิจารณา
วงเงินที่ต้องการ
ชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับ